Zadatak 18

Crtež prikazuje osobu koja drži uteg težine 10N ovješen o sredinu užeta. Osoba šireći ruke podiže uteg. Masu užeta možemo zanemariti prema masi utega. Može li sila napetosti užeta biti veća od 10N? Zašto? Ima li ikakav uvjet?

Zadatak 17.

Kuglice A, B, C i D nalaze se na različitim visinama iznad pokretne traka koja se giba vodoravno, udesno, jednolikom brzinom od v=2m/s. Vodoravna udaljenost između kuglica je L=2m (crtež). Kuglice počnu slobodno padati istodobno (otpor zraka zanemarite). U tom je trenutku kuglica D bila 50m iznad kuglice C. Odredite sa kojih visina su padale kuglice, ako su sve kuglice pale u istu točku na pokretnoj vrpci. (g»10m/s2)

Zadatak 16

Kamion kliže akcelerirano, bez upaljenog motora, po zaleđenoj kosini koja je prema horizontalnoj ravnini nagnuta pod kutom a. Na kamionu se nalazi top koji ispuca kuglu vertikalno u vis prema podu kamiona. Što će se dogoditi s kuglom ako se zanemari trenje kamiona s podlogom i otpor zraka, tj. gdje će kugla pasti? Skica i objašnjenje su potrebni!!!!!!!!

Zadatak 15

U lokalnom kafiću sjede dva prijatelja i razgovaraju. Kaže jedan od njih:

Osuđenik na smrt dobio je priliku odlučiti o načinu na koji će biti pogubljen. Sudac je rekao da će to ovisiti o njegovoj posljednjoj rečenici. Ako ona bude laž, osuđenika će objesiti. Ako bude istinita, bit će mu obrubljena glava. Osuđenik je izrekao rečenicu i, na iznenađenje svih prisutnih, bio je oslobođen. Što je točno rekao sucu? Zašto je oslobođen?

Zadatak 14

„Vampir“ Završno poglavlje

Budući da je metak ostao u škrinji, vampir Albert je izbjegao smrt za dlaku. Ali u nadi da spasi život jer je bio okružen, postavi Ruđeru Van Helsingu jedinstven problem znajući da on neće mu moći odoljeti. Ako ga riješi, Albert će s predati. Ako ne, Albert će biti slobodan. Problem glasi:

„Dokaži da postoji jedinstveni trokut čije su duljine stranica uzastopni prirodni brojevi, a jedan od kutova dvaput veći od jednog od preostala dva kuta“

Kako je završila priča???????

Zadatak 13

„Vampir“ 4. dio

Ruđer van Helsing je veliki lovac, dapače najbolji lovac ikad u Mačkovcu, ali ne vidi dobro. Posljedica pada s bicikla pri velikoj brzini. Pored šikare, iza kuće pod rednim brojem 123 (rješenje jednadžbe), gađajući Alberta koji je bježao sa malom drvenom škrinjom, ispali srebreni metak nepoznatom brzinom koji se okrzne od obližnje drvo i tek onda poleti prema Albertu. No, 20 %  mehaničke energije metka pretvorilo u toplinsku, pri čemu se temperatura metka povećala za 68,38 oC (c = 234 J/KgK, g = 10 m/s2). To je jako bitno jer tom nepoznatom brzinom metak mase 9 g je pogodio škrinju mase 5,4 kg koju je nosio Albert i ona se podigla za 2,215 cm u zrak. Da li je metak imao dovoljnu brzinu da probije škrinju? Ili je ostao u škrinji????

Nastaviti će se ….

Zadatak 11

„Vampir“ 2. dio

U sjeni događanja s vampirom, na drugom kraju sela odvija se prava drama. Pala je oklada u gajbu mineralne vode. Dva mještanina, Mrki Zlac i Lijepi Jole su se kladili tko će brže pokositi livadu kosilicom pri čemu Mrki gura koslilicu, a Lijepi vuče po livadi. Kosilica je iste marke i godine proizvodnje, mase m  i oba ju guraju/vuku stalnom brzinom pod kutom 45o. Ako je faktor trenja između kosilice i livade 0,5, tko će prije pokositi i zašto? Kome je lakše kositi?

Nastaviti će se ….

Zadatak 10

„Vampir“

U mračnim šumama kraj pitomog sela Mačkovac  vreba vampir Albert koji se hrani kokošima i kravama. Da ga se uspiju riješiti, mještani angažiraju lovca na vampire Ruđera Van Helsinga. Nakon duge i mukotrpne borbe na život ili smrt, Van Helsing uspije stjerati vampira u kokošinjac, ali ne može otvoriti bravu jer je zaštićena šifrom od 4 broja. Mještanin Isaac, koji  je radio za Pentagon i Kraljevsko društvo u Londonu, zbog čiste paranoje sva je vrata i prozore zaštitio matematičkim šiframa. Potrebna četiri broja koja otvaraju bravu rješenje su jednadžbe:

17(abcd + ab +ad+cd+1)-54(bcd+b+d) = 0.

Koja je šifra? Da li će vampir uteći Van Helsingu?

Nastaviti će se…..