Zadatak 6

Pred vama je igra asocijacije. Iz navedenih navoda (“hintova”) otkrijte o čemu se radi. Ako ne pogodite do četvrtka napisat ću vam iz kojeg područja je zadani pojam.

Ovaj puta otkrit ću vam svih 10 navoda

10. On ne postoji i kada postoji ako jedan misli da ne postoji a postoji i kada ne postoji ako jedan misli da postoji
9. Engleskog je podrijetla
8. Možete ga vidjeti najčešće subotom i nedjeljom
7. Treba ga izbjegavati
6. Mnogi se zbog njega nerviraju
5. Onaj koji je u njemu obično ga ne vidi ili se pravi Englezom
4. Ako niste na tuđem polju, nećete se naći u njemu
3. Ako ste žut, a pred vama su zeleni, crni vas neće kazniti jer niste u njemu
2. Ako ste žut, a zeleni vas posluži onda niste u njemu gdje god bili
1. Kad ga crni spazi tada maše, a drugi crni zviždi

Zadatak 4

Želim proputovati 1000 km sa svojim triciklom. Imam dva rezervna kotača, a želim da svaki od njih pet na kraju putovanja ima jednaku prijeđenu kilometražu, tako da ću ih morati mijenjati za vrijeme putovanja. Koliko će kilometara svaki kotač prijeći? 

Zadatak 3

Naredbe draw_1, draw_2 i draw_2A crtaju točke prikazane na slici:​

Naredba turn90 rotira već nacrtanu sliku. ​

Npr. kombinacijom naredbi draw_2A, turn90 dobijamo sljedeći rezultat

Kombinacijom naredbi draw_1, draw_2 i turn90 dobijamo:

Koja kombinacija naredbi će dati sljedeću sliku:​

Zadatak za osmaše

U ovogodišnjoj biciklističkoj utrci, vozači različitih timova imaju različite prednosti. Kad se vozi nizbrdo, svaki vozač plavog tima će preteći jednog vozača ispred sebe. Kad se vozi uzbrdo, vozači crvenog tima su brži i svaki vozač crvenog tima će preteći vozača ispred sebe. Na ravnom dijelu puta, članovi fluorescentnog tima će proći vozača ispred njega/nje.

Ako su vozači poredani kao na slici (C,P,F,C,P,F) i prvo pretjecanje je na nizbrdici, kakav će raspored biti na cilju?

a)P, F, C, P, F, C
b)P, C, P, C, F, F
c)P, C, P, F, C, F
d)P, C, F, P, F, C